Viktig vedrørende kontakt i våtromsforhold

Av | 1 mars 2018

Styret har engasjert OBOS Prosjekt AS for å ta seg av prosjekt og byggeledelse tilknyttet våtromsrehabiliteringen. OBOS Prosjekt AS har ekspertise og kompetanse i gjennomføring av slike prosjekter. Byggekomiteen har gitt OBOS Prosjekt mandat til å avgjøre mindre forhold tilknyttet prosjektet.

Eventuelle ønsker/avklaringer beboere måtte ha på sitt bad vil bli gjenstand på førbefaring i den aktuelle leiligheten. På denne befaringen vil representant fra entreprenør og OBOS Prosjekt stille. Har man enkelte funksjoner på badet i dag som man ønsker tilbakeført må dette tas opp på førbefaring.

Styret vil ikke svare på spørsmål vedr. enkeltbad da vi ikke har kompetanse eller direkte beslutningsgrunnlag til dette.

Kontaktpersoner

Navn  Telefon Epost
OBOS Prosjekt AS
v/ Byggeleder Roger Tuverud
901 31 844 roger.tuverud@obos.no
OBOS Prosjekt AS
v/ Prosjektleder Martin Kobberstad
948 57 257 martin.kobberstad.tingelholm@obos.no
Sansbygg AS
v/ Prosjektleder Roger Wågsand
904 15 000 roger@sansbygg.no
Sansbygg AS
v/ Anleggsleder Hussein Youssef
969 02 573 hussein@tryggvvs.no
Sansbygg AS
v/ tilvalgsansvarlig Tina Hansen
938 70 940 tina@tryggvvs.no

Entreprenør Sansbygg AS vil i all hovedsak kunne svare på forhold tilknyttet prosjektet.