Våtrom i Orremyr

På denne siden vil du finne informasjon om våre nye våtrom. På en ekstraordinær generalforsamling i Orremyr borettslag i mai 2016 ble det vedtatt en total rehabilitering av samtlige våtrom i borettslaget vårt. Kontrakt med Sans Bygg som entreprenør ble underskrevet i juni 2017. Høsten 2017 startet allerede arbeidet med kjellerstrek av nye rør til leilighetene. Dette var en lang prosess som startet i Odvar Solbergs vei 50 den 8 januar 2018 og ble avsluttet i siste leilighet i oktober 2019 i Odvar Solbergs vei 4. Sans Bygg ble valgt til å være totalentreprenør i dette prosjektet. Overtakelse av prosjektet tilbake til borettslaget ble gjort den 12 desember 2019.

Orremyr borettslag har nå pr. desember 2019 felles varmtvann og ingen bredere i noen leiligheter lenger. Pr. desember 2019 er også nå varmtvann inkludert i våres husleie.

Styret har valgt å fortsatt ha en byggekomité – mest grunnet vi har en omfattende reparasjon av garasjehuset vårt til våren 2020. Byggekomitéen vil nå utarbeide et skjema alle skal svare på innen det har gått ett år ca. etter avsluttet prosjekt.

Garantitiden for alle leiligheter startet fra og med den 12. desember 2019 og gjelder i 5 år fremover. Det vil si til den 12. desember 2024.

Vi vil også utarbeide en kontaktskjema vedrørende problemer som kan oppstå.
Per desember 2019 har vi fått beskjed om at både Roger Wågsand på epost roger@sansbygg.no og Hussein Youssef på epost hussein@tryggvvs.no kan kontaktes – eventuelt styret. Hussein kan også i krisetilfelle kontaktes på telefon 969 02 573.

VED VANNLEKKASJE
Ved akutt vannlekkasje (også utenom vanlig arbeidstid) ring rørlegger-vakttelefon hos Grorud Håndtverk-Service A/S på telefon 96 91 28 56. Borettslaget har en serviceavtale med Grorud Håndtverk-Service A/S, slik at disse kanskje kan hjelpe deg.

Gjelder dette nyoppussede bad (Nye bad etter januar 2018 har vi i utgangspunktet full garanti med Sansbygg pr. nå). Per desember 2019 har vi fått beskjed om at både Roger Wågsand på epost roger@sansbygg.no og Hussein Youssef på epost hussein@tryggvvs.no kan kontaktes. Hussein kan også i krisetilfelle kontaktes på telefon 969 02 573. Men det understrekes at ved akutte vannlekkasjer på natterstid har vi ingen avtale med Sansbygg å rykke ut – da kan kanskje vakttelefonen vi har til Grorud Håndtverk-Service vært aktuell. Vi minner også om at alle skader skal meldes til vårt forsikringsselskap.

GAMLE VIKTIGE DOKUMENTER – VÅTROM

HISTORIE

 • Oppstart for våtroms rehabiliteringen i leilighetene i Orremyr borettslag var januar 2018.
 • Det vil bli felles varmtvann til alle leilighetene. Det vil installeres individuelle varmtvanns-målere til alle for å sikre at forbruk avregnes rettferdig. Med felles varmtvann forholder også prosjektet seg innenfor kostnadsrammen. Det installeres en vv-sentral i kjeller i hver av blokk-rekkene.
 • Installasjonen av vv-sentraler betyr også at Orremyr en gang i fremtiden kan gå over på alternative energikilder, som f.eks. jordvarme og andre enøk vennlige prosjekter.
 • Styret har vedtatt å stille grendehuset til disposisjon for beboerne på dagtid f.o.m. januar 2018 og så lenge arbeidene pågår i borettslaget vårt.
 • Prosjektet startet allerede høsten 2017. Med tilrigging, informasjonsmøter, befaringer, bestillingsmøter med entreprenør, oppsett av provisorier og demo-rom.
 • Prosjektet starter i Odvar Solbergs vei 50 og avsluttes i Odvar Solbergs vei 4 tidlig høst 2019.
 • Vi har hatt beboermøte med Obos prosjekt og styret for alle beboere i Orremyr borettslag om rehabilitering av bad og vaskerom på Tiurleiken skole den 4 april 2016.
 • Vi har hatt beboermøte nr. 2 med Obos prosjekt og styret for å fullføre spørsmål fra beboere i Orremyr borettslag vedrørende rehabilitering av alle bad og vaskerom den 27 april 2016 på Tiurleiken skole.
 • Vi har hatt en ekstraordinær generalforsamling vedrørende rehabilitering av alle bad og vaskerom i Orremyr borettslag den 11 mai 2016 på Tiurleiken skole.
 • Vi har hatt informasjonsmøte med entreprenør/Sansbygg/styret vedrørende fremdrift for beboere i Odvar Solbergs vei 38 – 50 den 7 november 2017 på Grorud samfundshus.
 • Vi har hatt informasjonsmøte med entreprenør/Sansbygg/styret vedrørende fremdrift for beboere i Odvar Solbergs vei 22 – 36 den 11 april 2018 på Tiurleiken skole.
 • Vi har hatt informasjonsmøte med entreprenør/Sansbygg/styret vedrørende fremdrift for beboere i Odvar Solbergs vei 4 – 20 den 26 september 2018 på Tiurleiken skole.
 • Styret minner om de beboerne som ønsker på dagtid å unngå støyen fra arbeidene, kan benytte grendehuset på dagtid, mellom kl. 07.00 og 17.00. Dette gjelder man-fre.
 • Styret overtok prosjektet den 12 desember 2019.
 • Garanti gjelder f.o.m. 12. desember 2019 og til 12. desember 2024