Våtrom i Orremyr

På denne siden vil du finne informasjon om våre våtrom. På en ekstraordinær generalforsamling i Orremyr borettslag i mai 2016 ble det vedtatt en total rehabilitering av samtlige våtrom i borettslaget vårt. Kontrakt med Sans Bygg som entreprenør ble underskrevet i juni 2017. Høsten 2017 startet allerede arbeidet med kjellerstrek av nye rør til leilighetene. Dette er en lang prosess som startet i Odvar Solbergs vei 50 den 8 januar 2018 og avsluttes i oktober 2019 i Odvar Solbergs vei 4. Sans Bygg er valgt til å være totalentreprenør i dette prosjektet.

VED VANNLEKKASJE
Ved akutt vannlekkasje (også utenom vanlig arbeidstid) ring rørlegger-vakttelefon hos Grorud Håndtverk-Service A/S på telefon 96 91 28 56. Borettslaget har en serviceavtale med Grorud Håndtverk-Service A/S, slik at disse kanskje kan hjelpe deg.

Gjelder dette nyoppussede bad (Nye bad etter januar 2018 har vi i utgangspunktet full garanti med Sansbygg pr. nå). Klikk her for kontaktliste vedrørende disse badene. Men det understrekes at ved akutte vannlekasjer på natterstid har vi ingen avtale med Sansbygg å rykke ut – da kan kanskje vakttelefonen vi har til Grorud Håndtverk-Service vært aktuell. Vi minner også om at alle skader skal meldes til vårt forsikringsselskap.

VIKTIGE DOKUMENTER – VÅTROM

VIKTIG Å VITE

 • Oppstart for våtroms rehabiliteringen i leilighetene i Orremyr borettslag var januar 2018.
 • Det vil bli felles varmtvann til alle leilighetene. Det vil installeres individuelle varmtvanns-målere til alle for å sikre at forbruk avregnes rettferdig. Med felles varmtvann forholder også prosjektet seg innenfor kostnadsrammen. Det installeres en vv-sentral i kjeller i hver av blokk-rekkene.
 • Installasjonen av vv-sentraler betyr også at Orremyr en gang i fremtiden kan gå over på alternative energikilder, som f.eks. jordvarme og andre enøk vennlige prosjekter.
 • Styret har vedtatt å stille grendehuset til disposisjon for beboerne på dagtid f.o.m. januar 2018 og så lenge arbeidene pågår i borettslaget vårt.
 • Prosjektet startet allerede høsten 2017. Med tilrigging, informasjonsmøter, befaringer, bestillingsmøter med entreprenør, oppsett av provisorier og demo-rom.
 • Prosjektet starter i Odvar Solbergs vei 50 og avsluttes i Odvar Solbergs vei 4 tidlig høst 2019.
 • Vi har hatt beboermøte med Obos prosjekt og styret for alle beboere i Orremyr borettslag om rehabilitering av bad og vaskerom på Tiurleiken skole den 4 april 2016.
 • Vi har hatt beboermøte nr. 2 med Obos prosjekt og styret for å fullføre spørsmål fra beboere i Orremyr borettslag vedrørende rehabilitering av alle bad og vaskerom den 27 april 2016 på Tiurleiken skole.
 • Vi har hatt en ekstraordinær generalforsamling vedrørende rehabilitering av alle bad og vaskerom i Orremyr borettslag den 11 mai 2016 på Tiurleiken skole.
 • Vi har hatt informasjonsmøte med entreprenør/Sansbygg/styret vedrørende fremdrift for beboere i Odvar Solbergs vei 38 – 50 den 7 november 2017 på Grorud samfundshus.
 • Vi har hatt informasjonsmøte med entreprenør/Sansbygg/styret vedrørende fremdrift for beboere i Odvar Solbergs vei 22 – 36 den 11 april 2018 på Tiurleiken skole.
 • Vi har hatt informasjonsmøte med entreprenør/Sansbygg/styret vedrørende fremdrift for beboere i Odvar Solbergs vei 4 – 20 den 26 september 2018 på Tiurleiken skole.
 • Styret minner om de beboerne som ønsker på dagtid å unngå støyen fra arbeidene, kan benytte grendehuset på dagtid, mellom kl. 07.00 og 17.00. Dette gjelder man-fre.

Orremyr borettslag består av til sammen 342 leiligheter (341 andelseier-leiligheter og 1 styrerom) som skal rehabiliteres. I tillegg skal alle rør byttes i kjellerne. Vi får håpe at når borettslaget feirer 50 år kan vi alle kan se tilbake på et vellykket våtromsprosjekt med fine nye bad og vaskerom i alle leiligheter i Orremyr borettslag.