Varsel om utskiftning av alle trafoer på Orremyr

Av | 17 desember 2019

Vi har fått varsel fra Hafslund at det vil i 2020 bli gjort en del endringer av alle trafoer som står rundt på tunene våre.
Trafoene som står ved Odvar Solbergs vei 8- 10 og Odvar Solbergs vei 30-32 vil bli fjernet og ikke satt opp igjen. Alle andre trafoer på Orremyr skal skiftes ut.
Styret kommer tilbake med dato når dette skal skje.
Oppdatering 16/12-2019: Vi har nå nettopp hatt en befaring sammen med Hafslund og det blir muligens noen endringer i forhold til opprinnelig plan. Trafoen ved 30-32 blir byttet og flyttet mellom 32-34. Og trafoen ved 28 blir fjernet. Det vil bli endel gravearbeid i forbindelse med dette til orientering. Planlagt start for dette har vi fått beskjed om er våren 2020.