Varsel om tak-arbeider i Orremyr

Av | 18 januar 2019

Styret har vedtatt å skifte og legge om de resterende takene i borettslaget som ikke er hverken utbedret eller etterisolert. Resterende vil bli ferdigstilt i år. Dette gjelder Odvar Solbergs vei 6, 8, 28, 30, 42 og 50.

Arbeidene planlegges å starte medio mars då. I tillegg til dette planlegges det også med samme firma (Protan tak) å utbedres noen mindre feil som har gitt lekkasjer i leiligheter i Odvar Solbergs vei 22 og Odvar Solbergs vei 14. Alle tak-arbeider vil starte med disse takene først (14 og 22) og dette vil bli prøvd være ferdig til mitten av mars, når omlegging av de andre takene starter.

Det er planlagt en 3-måneders periode til arbeidene med takene i nr. 6, 8, 28, 30, 42 og 50, men med forbehold hvordan vær og temperaturen blir utover våren 2019.

Det har vært en anbudsrunde med innhenting av tilbud på ferdigstillelse av disse takene. Firmaet Protan i Drammen vant denne anbudsrunden som var utarbeidet av Obos Prosjekt. Sans bygg vil fortsatt våre vår total entreprenør i forbindelse med dette arbeidet. Så nå vil Sans bygg både ha ansvar for vår våtroms rehabilitering og tak-arbeidene i år.