Utskiftning av alle strømmålere i borettslaget vårt!

Av | 21 august 2018

I høsten 2018 ble alle strømmålere i borettslaget vårt til å bli skiftet ut med de nye målerene som kan fjern-avleses.

Det har lenge vært kjent, både i media at dette kommer enten vi vil eller ikke. Denne høsten er tiden inne for Orremyr å skifte samtlige målere – tross vi har ganske nye digitale målere.

Fra 1/1-2019 slutter også den felles avtalen vi har her oppe på Romsås med felles nettleie dessverre. Dette avtalen går ut 31/12-2018 og det vil ikke bli noen ny felles nettleieavtale. Noe som vil si at det fra neste år kommer regning for nettleie også. Det er i skrivende stund ukjent for styret om ny nettleie kommer fra dag 1 etter utskiftning av målere, eller pr. 1. januar 2019.

Styret i Orremyr har denne sommeren arbeidet med å sette opp nye klistremerker i samtlige sikringsskap samt arbeidet med LOS for å få hele kundedatabasen, slik at dette kan overleveres Hafslund ved overtakelse av nye målere i drift. Dette arbeidet er ferdig. Vi vil også utføre en felles avlesning av samtlige målere rett før utskiftningen. Holth Elektro har fått installasjons-jobben med å skifte samtlige målere hos oss i Orremyr.

Utskiftningen er inni sikringsskapet i oppgangene og det vil bli varslet i god tid i forveien ved utkobling av strøm til de enkelte leilighetene.

Det kommer rundskriv nærmere når dette kommer til å skje!