Utleievilkår for grendehuset

Utleieregler for Orremyrs grendehus, Odvar Solbergs vei 2, 0970 Oslo.

 1. Utleie skjer kun til andelseier som bor i Orremyr borettslag. Andelseier skal være fysisk tilstede under hele arrangementet. Etter søknad kan utleie også skje til beboere med fremleiekontrakt som er godkjent av styret.
 2. Det er ikke tillatt å leie grendehuset for andre. Antallet gjester må ikke overstige 32 stk. på grunn av brannforskriftene.
 3. Leietiden er fra kl.14.00 til kl.10.00 påfølgende dag. Du vil bli oppringt for utlevering av nøkkel og signering for at utleiereglene er forstått. Forstår du/dere ikke reglene, vil du/dere ikke få leie grendehuset.
 4. Andelseier er ansvarlig for arrangementet, ro og orden rundt grendehuset. Andelseier er også ansvarlig for alle som gis tilgang til grendehuset.
 5. Andelseier må sørge for å unngå unødig bråk slik at naboene forstyrres.
 6. Det er røyking forbudt i lokalet! (No Smoking).
 7. Sidedør (ved toalett og garderobe) skal ikke benyttes etter kl. 23.00. Bruk kjøkkendør og demp stemmene når dere er utendørs eller forlater lokalet.
 8. Arrangementer skal avsluttes senest kl. 01.30. Rydding tillates til kl. 03.00.
 9. Det er ikke tillatt med eget musikkanlegg, kun det som finnes i lokalet. Brudd på dette vil få alvorlig konsekvens.
 10. Urinering utenfor lokalet er strengt forbudt og er et alvorlig brudd på reglementet.
 11. NB! Sofagrupper, stoler og bord skal ikke flyttes på. Trenger du en stol å sitte på et annet sted, bruk stablestoler.
 12. Andelseier er ansvarlig for alt utstyr og inventar som finnes tilgjengelig. Andelseier er innforstått med at det vil bli foretatt kontroll etter bruk av lokalet og det kreves erstatning for ødelagt/ skadet utstyr/ inventar etter dagens priser. Leietaker skal melde i fra om ødelagte/knuste saker og ting, ved unnlatelse av dette vil leietaker bli ilagt et gebyr på kr. 200,- i tillegg.

  Gjenstand (pris pr. stk) Beløp
  Tallerkener, asjetter, skål 30,-
   Kaffekopp  20,-
   Boller  50,-
   Glass  20,-
   Bestikk (pr. stk.)  10,-
 13. Andelseier forplikter seg til å sette dekketøy i rengjort stand tilbake på plass. Glass, tallerkener og bestikk skal vaskes i oppvaskmaskinen og ikke for hånd. All søppel skal sorteres, ryddes og kastes i søppel bod utenfor Odvar Solbergs vei 4.
 14. Alle saker og gjenstander som er hengt opp eller tapet opp skal fjernes. Hvis lokalet ikke er ryddet eller reglene ikke er overholdt etter endt leie vil du bli ilagt et gebyr på kr.1000,-
 15. Andelseier har ansvaret for å tørke opp søl på gulvet å feie (eventuelt støvsuge) etter arrangementet.
 16. Andelseier har ansvaret for vask av bord, benk og tørke av eventuelt søl i sofa.
 17. Leien skal være betalt før utlevering av nøkkel.
 18. NB! Sjekk at dørene er låst når du forlater lokalet.
 19. Festdeltagerne skal i størst mulig grad holde seg innendørs etter kl. 22.30.
 20. Parkeringsplassen utenfor er ingen lekeplass eller oppholdssted.
 21. Det er strengt forbudt å overnatte i lokalet!
 22. På hverdager skal festlighetene avsluttes senest kl. 24.00.
 23. Varmepumpene må ikke røres.
 24. Opphold og røyking utenfor det nye inngangsparti er forbudt. Det henvises til røykeplassen rundt hjørnet i front av huset. Demp stemmene når dere er utendørs.

Ansvarshavende for utleie av grendehuset er styret, skal vurdere søknader om leie ut fra tidligere erfaringer med søkers evne til å overholde reglementet for grendehuset. Styret forbeholder seg retten til å kontrollere om reglementet blir holdt. Styrets beslutning er endelig!