Styret og utvalg

Vedtatt på ordinær generalforsamling, mai 2017 for perioden 2017-2018.

Styret i Orremyr borettslag (5 styremedlemer og 3 varamedlemer) Telefon
Morten Sell (styreleder), Odvar Solbergs vei 16 40 64 58 26
Morten Steenberg (nestleder), Odvar Solbergs vei 32 90 11 52 93
Tone Nordberg (sekretær), bor ikke lenger i borettslaget 92 07 77 36
Paul Brown (styremedlem), Odvar Solbergs vei 44 92 68 87 68
Irene Tyler Johannessen (styremedlem), Odvar Solbergs vei 10 48 38 68 64
Eva Bekkelund (varamedlem), Odvar Solbergs vei 8
Tanja Anita Lindahn (varamedlem), Odvar Solbergs vei 44 47 62 48 35
Elin Hernandez (varamedlem), Odvar Solbergs vei 18 92 42 77 38
HMS-ansvarlig
Irene Tyler Johannessen, Odvar Solbergs vei 10
Eva Bekkelund, Odvar Solbergs vei 8
Valgkomité
Freddy Pedersen, Odvar Solbergs vei 28
Tove Lagerquist, Odvar Solbergs vei 12
Elin Herhandez, Odvar Solbergs vei 18
Dyreholdsutvalg
Anita Lia, Odvar Solbergs vei 16
Marit Vik, Odvar Solbergs vei 42
Karen Onshus, Odvar Solbergs vei 20
Grøntutvalg
 Tanja Anita Lindahn, Odvar Solbergs vei 44
 Elin Hernandez, Odvar Solbergs vei 18
Eva Dahlen, Odvar Solbergs vei 36
Fotballkomité til Romsås Cup
Paul Donovan Brown (leder), Odvar Solbergs vei 44
Isabel Gjertsen, Odvar Solbergs vei 12
Morten Tjemsland, Odvar Solbergs vei 12
Camilla Bråten, Odvar Solbergs vei 6
Derantel Sousa Ramos, Odvar Solbergs vei 50
Byggekomité
Morten Steenberg, Odvar Solbergs vei 32
Morten Sell, Odvar Solbergs vei 16
Irene Tyler Johannessen, Odvar Solbergs vei 10
Trond Sverre Pedersen, Odvar Solbergs vei 20

 

VÅTROM?
For ordens skyld minner vi også på at vi har en egen side med kontakt informasjon vedrørende vår pågående våtroms-rehabilitering.