Styret og utvalg

Vedtatt på digital generalforsamling, 13 – 21 mai 2020 for perioden 2020-2021.

Styret i Orremyr borettslag (4 styremedlemer og 2 varamedlemer) Telefon
Lars Olsen (styreleder), Odvar Solbergs vei 24 45 86 31 77
Irene Tyler Johannessen (nestleder), Odvar Solbergs vei 10 48 38 68 64
Bjørn Børvind (sekretær), Odvar Solbergs vei 34 41 28 61 48
Paul Brown (styremedlem), Odvar Solbergs vei 44 92 68 87 68
Eva Bekkelund (varamedlem), Odvar Solbergs vei 8
Jon Nordli (Varamedlem) Odvar Solbergs vei 48
HMS-ansvarlig
Irene Tyler Johannessen, Odvar Solbergs vei 10
Lars Olsen, Odvar Solbergs vei 24
Valgkomité
Freddy Pedersen, Odvar Solbergs vei 28
Bjørn Moland, Odvar Solbergs vei 46
Ine Nordahl, Odvar Solbergs vei 20
Fotballkomité til Romsås Cup
Paul Donovan Brown (leder), Odvar Solbergs vei 44
Isabel Gjertsen, Odvar Solbergs vei 12
Morten Tjemsland, Odvar Solbergs vei 12
Byggekomité
Bjørn Børvind Odvar Solbergs vei 34
Irene Tyler Johannessen, Odvar Solbergs vei 10
Lars Olsen, Odvar Solbergs vei 24