Styrerommet og grendehuset STENGT!

Av | 23 mars 2020

Styrerommet vårt i Odvar Solbergs vei 22 er STENGT inntil videre grunnet Corona situasjonen norge er i pr. i dag.

Dette gjelder også all utleie av grendehuset vårt i Odvar Solbergs vei 2 – som er strengt inntil videre.

Trenger du komme i kontakt med styret, kan vi kontaktes på telefon :

Morten Steenberg (styreleder), Odvar Solbergs vei 32, telefon 90 11 52 93
Irene Tyler Johannessen (nestleder), Odvar Solbergs vei 10, telefon 48 38 68 64
Bjørn Børvind (sekretær), Odvar Solbergs vei 34, telefon 41 28 61 48
Greieste måten er kanskje å kontakte oss på e-post styret@orremyr.no

Husk du kan fortsatt bestille nøkler, garasjeportåper etc på telefon eller e-post. Vi leverer da dette til deg.
Har du klager e.l. vennligst sende dette skriftlig pr. brev i styrets postkasse i Odvar Solbergs vei 22 eller send oss dette på e-post til styret@orremyr.no

STYRET