Styrerommet og grendehuset STENGT!

Av | 23 mars 2020

Styrerommet vårt i Odvar Solbergs vei 22 er STENGT inntil videre grunnet Corona situasjonen norge er i pr. i dag. Styret vurderer og åpne styrerommet begrenset fra høsten av med færre inn samtidig. Vi vil komme tilbake med info senere.

Dette gjelder også all utleie av grendehuset vårt i Odvar Solbergs vei 2 – som er strengt inntil videre. Her vil vi også lette på utleien med færre deltakere pr. arrangement.

Trenger du komme i kontakt med styret, kan vi kontaktes på telefon :

  • Lars Olsen (styreleder) Odvar Solbergs vei 24, telefon 45 86 31 77
    Irene Tyler Johannessen (nestleder),  Odvar Solbergs vei 10, telefon 48 38 68 64
    Bjørn Børvind (sekretær), Odvar Solbergs vei 34, telefon 41 28 61 48
  • Paul D. Brown (styremedlem), Odvar Solbergs vei 44, telefon 92 68 87 68

Greieste måten er kanskje å kontakte oss på e-post: styret@orremyr.no

Husk du kan fortsatt bestille nøkler, garasjeportåper etc. på telefon eller e-post. Vi leverer da dette til deg.
Har du klager e.l. vennligst sende dette skriftlig pr. brev i styrets postkasse i Odvar Solbergs vei 22 eller send oss dette på e-post til  styret@orremyr.no

STYRET