Riktig godt nytt år

Av | 16 januar 2018

Styret ønsker alle beboere i Orremyr borettslag et riktig godt nytt år. Det blir et spennende år for Orremyr borettslag – vi står foran en omfattende rehabilitering av alle våre våtrom de nærmeste 2 årene.

Våtroms-rehabilitering – Informasjon kommer når det nærmer seg din leilighet

Det er viktig å informere om at prosjektet er delt inn i 4 perioder – nesten som tun-inndelingen er hos oss. Ikke helt etter tun-inndelingen men nesten.

Første «gruppe» ut er Odvar Solbergs vei 38 til 50. Her begynner arbeidene i 50 og 48 osv. Denne gruppen har allerede avhold informasjonsmøte. Det er planlagt 3 informasjonsmøter til. Neste gruppe ut er ikke fastbestemt enda, men det dette vil bli klarlagt så fort som mulig og møtet for denne gruppen planlegges våren 2018.

Byggeplass
Styret vi benytte anledningen til å beklage støyen og den byggeplassen vi vil får de nærmeste 2 årene i borettslaget vårt.

Tilvalg bad etc
Styret har fått flere henvendelser vedrørende tilvalg til bad og vaskerom. Styret vil poengtere at beboerne står fritt til å kjøpe annet interiør enn det som står i showrommet (grunnpakka) for egen regning. Ønskes andre fliser f.eks. enn det grunnpakkene består av, må du påberegne at dette dekker ikke borettslaget. Sansbygg og Obos prosjekt vil på befaringen i din leilighet informere om hva som dekkes og ikke dekkes. Styret har fått mange henvendelser vedrørende dette og styret kan dessverre ikke på forhånd godkjenne eller besvare dette – dette er forhold du må ta opp på befaringen som kommer i din leilighet. Vi minner om overordnet fremdriftsplan for hele borettslaget og detaljert fremdriftsplan for osv 38-50.

Provisorier
For øyeblikket er det utplassert provisorier på baksiden av 46 og mellom 30-32. Det vil bli utplassert fler/flyttet etter som arbeidene går fremover i borettslaget.

Obos prosjekt
Det understrekes at i utgangspunktet skal all kommunikasjon gå via Obos prosjekt og ikke styret når det gjelder forhold tilknyttet vårroms-rehabiliteringen. Er det forhold som ikke kan løses via Obos prosjekt vil Orremyr’s byggekomité behandle dette.

Grendehuset
Styret minner om de beboerne som ønsker på dagtid å unngå støyen fra arbeidene, kan benytte grendehuset på dagtid, mellom kl. 07.00 og 17.00.

Det er ikke anledning til å lage mat der. Mat må eventuelt medbringes selv, hvis det ønskes. Vi har også fått lagt inn tv-signaler og gått til anskaffelse av en tv, slik at de beboerne som ønsker å se på tv, kan gjøre dette. Vi minner om at det er kun en basic grunnpakke fra Get med tv-kanaler.