Oppdatert VIKTIGE DATOER VÅTROMREHAB OSV 38-50

Vi har mottatt en oppdatert utgave (Det var noen feil i den som ble utlevert på informasjonsmøtet den 7 desember).

viktige_datoer_osv50til38_r2