Nye hjemmesider

Av | 17 november 2017

Styret har vedtatt å lage nye hjemmesider. Dette arbeidet skal etter planen påbegynnes før årsskiftet og forhåpentligvis være ferdig på nyåret. Det blir samme webdesigner som tar oppgaven.

Hovedgrunnen til denne oppdateringen er å få et system som skal være lettere å oppdatere for styret og eventuelt andre som måtte har noe med sidene år gjøre. I dag er det bare nyhetene som kan enkelt oppdateres eksternt, ellers må alle undersider endres fra pc og overføres. Ny løsning blir helt og holdent CMS.

Det er også viktig i tiden som nå kommer at det er enkelt å oppdatere sidene våre i henhold til den planlagte våtroms-rehabiliteringen vi starter på nå.

Vi vil også prøve å gjøre side-antallet noe lavere og mindre med undermenyer og utvidede søkemuligheter på både nye og gamle artikler i systemet. Nye sider blir laget med WordPress.

Vi beklager at det vil i en periode være uferdig materiale oppe. Dette vil bli oppdatert etterhvert og eventuelt rettet opp hvis det er feil. Vi tar gjerne også i mot forslag fra beboere, hvis det er noen ønsker – vi kan ikke love dette blir implementert, men vi skal se på saken hvis vi mener det er relevant. Det vil ikke bli aktivisert noen diskusjons fora eller kommentarløsning.

Med det nye systemet vil det være fult mulig f.eks. egne dyrehold sider m.m. hvor en eller flere personer som har tilknytning til dette selv direkte kan online lage og oppdatere artikler o.l. Det vil i fremtiden bli enklere å tilrettelegge sidene til et mer borettslag-vennlig system.