NY INFORMASJON VEDRØRENDE REPARASJON AV GARASJE

Av | 14 september 2020

Fremdriftsplan som ble lagt frem i begynnelsen var tentativ, det vil si at nye saker kan dukket opp og det har det gjort. Flere saker har gjort at fremdriftsplan har blitt endret. Ny avslutning er uke 43. VI BEKLAGER AT DEN IKKE HAR BLITT PUBLISERT TIDLIGERE!