Nøkkelopplysninger

Vår adresse Faktura adresse
Orremyr Borettslag
Odvar Solbergs vei 22
0970 Oslo
S 378, Orremyr borettslag
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo (Vi bruker EHF-faktura)
Vår kontortid / besøksadresse Bydel
Styrerommet, Odvar Solbergs vei 22 (1 u.etg til høyre)
Mandager mellom kl. 18.00 og 19.00
Bydel Grorud
Vår Internett adresse Vår e-post adresse
www.orremyr.no styret@orremyr.no
Eller kontaktskjema : Her
Telefon E-post styremedlemer
Styreleder : 458 63 177
Nestleder : 48 38 68 64
Sekretær : 41 28 61 48
Styreleder : Lars Olsen
Nestleder : Irene Tyler Johannessen
Sekretær : Bjørn Børvind
Se også gjerne Styret i Orremyr og utvalg
Vår forretningsfører Vår forvaltningskonsulent
Obos
Postboks 6666, St Olavs plass
0129 Oslo
Telefon 22 86 55 00
Nils Ove Stennes
Epost : Nils Ove Stennes
Telefon 22 86 57 40
 Organisasjons nummer  Gårds/- og bruksnummer
 951.081.450 Gårdsnummer 96 bruksnummer 64 og 65
 Andeler  Vaktmester
Orremyr borettslag består av totalt 341 andelseierleiligheter.
For ytterligere info om oss klikk her
Thomas Mathisen
Romsås Vaktmestersentral
Telefon : 22 21 30 00, direkte : 988 13 009
Personvern/uttalelse om privatliv Webdesign
 Les her om Orremyr borettslag’s uttalelser om privatliv  Hjemmesidene er utviklet av Morten Steenberg

Viktige telefonnummer – nødtelefoner

Dersom ulykken er ute. Dersom vannet plutselig fosser ut i leiligheten, du står fast i heisen, strømmen er blitt borte, du har låst deg ute. Er dette gode telefonnumre å ha for hånden.

Ved vannlekkasje
Ved akutt vannlekkasje (også utenom vanlig arbeidstid), ring rørlegger, vakttelefon hos Grorud Håndtverk-Service A/S på telefon 96 91 28 56.

Alvorlig feil på det elektrisk anlegget
For kritiske feil eller brann i elektrisk anlegg utenom vanlig arbeidstid, ring elektriker, vakttelefon hos Grorud Håndtverk-Service A/S på telefon 96 62 13 38.

Låsesmed
Ring Access, telefon 22 82 00 50 (døgnservice).

Oppstår vannlekkasje i leiligheten
Ring Fremtind forsikring, telefon 915 02300 (alle dager 07-24). Forsikringsnummer 19775983.
MER INFORMASJON – NÅ SKADEN HAR SKJEDD!
Som beboer er du pliktig til å varsle om skade som omfatter vår byggnigsmasse – disse varsler videre hva som må gjøres, slik at eventuelt takstmann kommer for å besiktige skade m.m.
Vi benytter Sparebank 1 forsikring.

Ved heisstans
Står du fast i heisen, følg instruksjonene inne i heisen.

Ved strømbrudd
Ring Hafslund, telefon 815 30 400.

Spørsmål om strøm
Ring Los på telefon 02 021 (kl. 08.00 til 17.00 på hverdager).

Om tv-kanaler faller ut og om Telia-boksen ikke virker
Ring TELIA, Telefon 21 54 54 54 (mandag til fredag, kl. 09.00 til 22.00, lørdag kl. 11.00 til 19.00 og søndag kl. 12.00 til 20.00).
Vi får mange henvendelser vedrørende Telia (før Get) til styret, men vi har ikke noen overordnet myndighet ovenfor Telia som leverandør, og styret kan ikke fikse feil i kundeforhold, fakturaer eller feil på dekoder bokser m.m.