Informasjonsmøte avholdt den 7 november

Av | 16 november 2017

Den 7 november ble det avholdt et informasjonsmøte for alle beboere i Odvar Solbergs vei 50 til 38 vedrørende den kommende våtroms-rehabiliteringen vår. Det var 70 andelseiere som stakk innom denne kvelden. Totalt var vi ca. 110 personer på dette møtet.

Så fremst vi nå veit blir det ikke levert noe referat fra dette møtet. Vi har også etter dette møtet avholdt et nytt byggemøte med Sans Bygg/Obos prosjekt og gitt beskjed at vi ønsker en form for enkelt referat fra dette/fremtidige informasjonsmøter, slik at saker som blir tatt opp blir lettere behandlet i ettertid – enn at det skal versere om igjen og om igjen på kommende møter. Dette er av almen interesse for alle i borettslaget. Vi har blitt lovet at vi iallfall skal få presentasjonen av Obos prosjekt overlevert oss. Vi legger denne straks ut når vi får denne på hjemmesiden vår.

Det ble ikke delt ut noe beboerhefte på dette møtet. Dette blir lagt ut på hjemmesiden vår straks vi får dette og delt ut til de enkelte.