Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

Av | 2 januar 2020

I forbindelse med at Orremyr borettslag har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

MERK FØLGENDE DATOER!

Mandag 13. januar besøkes:

Odvar Solbergs Vei 4-16

 

Tirsdag 14. januar besøkes:

Odvar Solbergs Vei 18-32

 

Onsdag 15. januar besøkes:

Odvar Solbergs Vei 34-44

 

Torsdag 16. januar besøkes:

Odvar Solbergs Vei 46-50

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Torsdag 06. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.

 


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no