GRAVEARBEIDER I FORBINDELSE MED SKIFTING AV STRØMTRANSFORMATORER I BORETTSLAGET

Av | 13 august 2020

DET HAR BLITT EN FORSINKELSE I ARBEIDET DA NETTSTASJONEN SOM SKULLE STÅ UTENFOR OSV.28 HAR BLITT LEVERT MED FEIL «INNMAT» OG BESTILLING AV NY NETTSTASJON TAR 4 UKER. 

NY STRØMUTKOBLING FOR OSV. 28-30-44-46-48 OG 50 BLIR 15.OKTOBER FRA KL.08.00 TIL KL.15,30

NY STRØMUTKOBLING FOR OSV. 32-34-36-38-40 OG 42 BLIR 20 OKTOBER FRA KL.08.00 TIL KL.15,30

FRA UKE 34 BEGYNNER GRAVEARBEIDER FOR UTBYTTING AV STRØM TRANSFORMATORER I BORETTSLAGET.

TRANSFORMATOREN MELLOM OSV.8-10 BLIR BORTE, MEN TIL GJENGJELD BLIR TRANSFORMATOREN VED GRENDEHUS MYE STØRRE. DET BLIR OGSÅ TRANSFORMATOREN TIL VENSTRE FOR OSV.16. TRANSFORMATOREN VED OSV,32 BLIR BORTE OG TRANSFORMATOREN VED OSV.28 BLIR MYE STØRRE.