Forfatterarkiv: styret

Varsel om tak-arbeider i Orremyr

Av | 18 januar 2019

Styret har vedtatt å skifte og legge om de resterende takene i borettslaget som ikke er hverken utbedret eller etterisolert. Resterende vil bli ferdigstilt i år. Dette gjelder Odvar Solbergs vei 6, 8, 28, 30, 42 og 50. Arbeidene planlegges å starte medio mars då. I tillegg til dette planlegges det også med samme firma… Les mer »